De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie – zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres – die kan worden gebruikt om u te identificeren.

Voor een aantal diensten op deze website kan registratie vereist zijn. Wanneer u zich bij Actelion registreert, is het mogelijk dat u bepaalde gegevensvelden moet invullen en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet kiezen. Door registratie op deze site wordt uw identiteit bekend. Als u er voor kiest bepaalde door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u waarschijnlijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de website en kan Actelion uw vraag niet beantwoorden. Actelion zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verwerken. Actelion verwerkt persoonsgegevens alleen voor specifieke en beperkte doeleinden waarover we u informeren wanneer we persoonsgegevens aan u vragen. Actelion zal de internationaal erkende normen voor gegevensbescherming volledig naleven bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarmee garandeert Actelion naleving door zijn medewerkers van strenge normen van veiligheid en vertrouwelijkheid.

Actelion zal uw persoonsgegevens niet toegankelijk maken voor derden. Persoonsgegevens kunnen echter bij gelegenheid worden overgedragen aan derden die voor of namens Actelion optreden, of in verband met de activiteiten van Actelion, voor verdere verwerking overeenkomstig het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk werden verzameld. Waar mogelijk zal Actelion ervoor proberen te zorgen dat zowel de geheimhoudingsplicht als het bedoeld gebruik van de gegevens duidelijk worden aangegeven. Deze derden kunnen andere beleidsregels voor de privacy hanteren. Actelion tracht echter te waarborgen dat die derden hetzelfde niveau van bescherming leveren als Actelion en, waar van toepassing, zullen we contractueel vastleggen dat deze de overgedragen gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door Actelion worden goedgekeurd. Er wordt echter uitdrukkelijk gesteld dat Actelion aan derden geen gegevens over u zal verstrekken die gevoelig zijn (bijvoorbeeld uw medische geschiedenis) zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming later altijd intrekken. Let wel: wanneer u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat Actelion bepaalde vragen van uw kant niet meer kan beantwoorden. Actelion zal, waar uitvoerbaar, derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt van de intrekking van uw toestemming op de hoogte brengen.

Actelion tracht te waarborgen dat uw persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn overeenkomstig de verstrekte informatie. U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens, en u kunt verzoeken deze te laten wissen wanneer u wilt. Wanneer u toegang wenst tot uw persoonsgegevens bij Actelion of deze wenst te wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met de webmaster. Uw verzoek zal direct en correct worden afgehandeld en er zijn geen kosten aan verbonden. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de toepasselijke wettelijke en ethische verplichtingen tot rapportage of archiveren of bewaren van documentatie die aan Actelion zijn opgelegd. In alle andere gevallen zal Actelion uw gegevens zo lang bewaren als redelijkerwijs nodig is voor de verwerking overeenkomstig het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of ethische vereisten die gelden voor rapportage of het bewaren van documentatie.

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze website.

 

Contact

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
Beneluxlaan 2B
3446 GR Woerden
The Netherlands
Contact
Tel: +31 348 435 950
Fax: +31 348 420 904
Contact opnemen