Actelion is een snel groeiend bedrijf met een op innovatie, wetenschap en patiëntenzorg gerichte cultuur. De ontdekkingen van Actelion hebben grote waarde voor de samenleving en vervullen tot nog toe onvervulde behoeften op medisch gebied. Kunt u zich vinden in de kernwaarden en het multiculturele karakter van Actelion? Kom ons team dan versterken! Bekijk de actuele vacatures en stuur ons uw profiel.

De kans krijgen het verschil te maken op uw eigen vakgebied – dat is een van de voornaamste redenen om deel te gaan uitmaken van de Actelion-groep en dat ook in de toekomst te blijven doen. Onze teamgeest en de openheid waarmee we veranderingen tegemoet treden, zullen ervoor zorgen dat u concrete resultaten van uw niet-aflatende inspanningen te zien krijgt en het inspirerende karakter van de werkomgeving kunt ervaren. Bij Actelion wordt u enerzijds uitgedaagd om zich professioneel te ontwikkelen en anderzijds aangemoedigd en gesteund om een evenwichtig privéleven te leiden.

Actelion zoekt kandidaten – ongeacht de functie – met een flexibele, enthousiaste en praktische instelling die innovatie als inspirerend ervaren. Tijdens de selectieprocedure zult u kennismaken met de belangrijkste mensen binnen de betreffende functiegebieden en met medewerkers van de afdeling Human Resources, zodat u een zo compleet mogelijk beeld krijgt van het bedrijf, evenals een indruk van de sfeer binnen Actelion. Bij de sollicitatiegesprekken (en eventuele geschiktheidstests) wordt uitgegaan van de kerncompetenties (Core Competencies) van Actelion. Deze basisvereisten voor alle functies garanderen goede prestaties binnen de organisatie. Naast beroepsinhoudelijke kennis en ervaring is Actelion in kandidaten ook op zoek naar groeipotentieel.

Reageer online en maak uitgebreider kennis met Actelion!

Actelion hanteert het beginsel van gelijke kansen.