VERDELING NAAR GESLACHT

De waarden van Actelion scheppen een unieke omgeving waarin diversiteit wordt gestimuleerd. Actelion past met trots het beginsel van gelijke kansen toe en hecht veel waarde aan een gevarieerd medewerkersbestand, vanwege de innovatieve denkwijzen en bijdragen die dit oplevert. Diversiteit is bij Actelion terug te zien in de bedrijfscultuur en is vertaald naar de kerncompetenties.

VERDELING PER LAND/REGIO

Ook het personeelsbeleid en de personeelsprocessen bij Actelion, van wervingsmethoden tot en met opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s en  initiatieven, reflecteren het streven om alle huidige en toekomstige medewerkers gelijke kansen te bieden.