Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie onstaat wanneer een bloedstolsesl de bloedvaten in de longen afsluit en en het lichaam deze stolsels niet op kan ruimen

Hoe ontstaat chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie
Wanneer een bloedvat beschadigd raakt, bijvoorbeeld bij een wondje, gaat het bloed stollen. De bloedcellen klonteren plaatselijk samen en er ontstaat een bloedstolsel (trombus) dat de beschadiging in het bloedvat afdekt. Dit kan overal in het lichaam gebeuren en beschermt het lichaam tegen eventuele bloedingen.

Het kan echter gebeuren dat een bloedstolsel geheel of gedeeltelijk losraakt en door het bloed meegevoerd wordt naar andere plaatsen in het lichaam. Men spreekt dan van een trombo-embolie. Een trombo-embolie kan vastlopen in een klein bloedvat, dat daardoor verstopt kan raken. Gebeurt dit in de longen, dan spreekt men van een longembolie. Meestal verdwijnt zo'n stolsel op den duur weer, maar soms blijven de bloedstolsels aanwezig en kunnen dan blijvende schade aanrichten in de bloedvaten van de longen.

Longembolie
In de westerse wereld komen longembolieën regelmatig voor. Jaarlijks krijgt ongeveer 1 op de 1.000 personen een longembolie. Het is niet precies bekend hoeveel mensen CTEPH ontwikkelen na een longembolie, maar geschat wordt dat ongeveer 0,5 - 4% van de longembolie patiënten binnen twee jaar CTEPH ontwikkelt.

 

Contact

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
Beneluxlaan 2B
3446 GR Woerden
The Netherlands
Contact
Tel: +31 348 435 950
Fax: +31 348 420 904
Contact opnemen