ECHOCARDIOGRAFIE

Met echocardiografie kan een schatting worden gemaakt van de bloeddruk in de slagaders van de longen, de precieze drukken worden gemeten met een hartkatheterisatie. Bij echocardiografie wordt een afbeelding gemaakt van het hart via geluidsgolven. Met deze methode kan de beweging van het hart worden gefilmd, terwijl de meeste andere technieken alleen maar stilstaande beelden opleveren. Voor het echocardiografische onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn en kunt u de geneesmiddelen die u gebruikt gewoon innemen. Het onderzoek duurt maximaal 30 minuten.

ELEKTROCARDIOGRAM

Een elektrocardiogram (ECG), waarbij de elektrische activiteit van het hart wordt geregistreerd, is een eenvoudige methode om een stoornis op te sporen omdat bij de meeste hartziekten het ECG specifieke afwijkingen laat zien. Deze elektrische activiteit wordt zichtbaar gemaakt op een strook papier waarop de elektrische activiteit in golven is weergegeven. Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 15 minuten.

THORAXFOTO, CT-SCAN OF MRI SCAN

Een thoraxfoto geeft een afbeelding van het hart en de longen. Zo kunnen sommige hart- of longziekten worden gediagnosticeerd, zoals bijvoorbeeld een vergroot hart. Dit onderzoek vindt plaats op de röntgenafdeling en behoeft geen speciale voorbereidingen. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 10 minuten.

LONGFUNCTIEONDERZOEK

Met een longfunctieonderzoek wordt gekeken naar het functioneren van de longen, middels het meten van de in- en uitademing. Er kan bijvoorbeeld worden gemeten wat de snelheid van ademen is, hoeveel lucht u ademt, hoeveel zuurstof u gebruikt of hoe snel de zuurstof van de longen naar het bloed gaat. Ook worden gegevens verkregen over de rek die er in de longen zit. Longfunctieonderzoek wordt vaak uitgevoerd voor en na toediening van medicijnen, zodat het effect ervan tijdens het onderzoek kan worden getest. Het is belangrijk dat u voor het onderzoek geen
luchtwegverwijdende middelen gebruikt omdat deze de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. De tijdsduur van het onderzoek is afhankelijk van welke testen worden uitgevoerd en varieert tussen de 10-60 minuten.

CT- OF MRI SCAN

Met een CT- of MRI scan kunnen ziektes worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld een longembolie of longziekte, maar kan ook de werking van het hart en de bloedvaten in beeld worden gebracht. Beide onderzoeken vallen onder de zogenaamde computertomografie. Dit onderzoek wordt met de computer verricht, waarbij als het ware een doorsnede van een bepaald lichaamsdeel wordt gemaakt. Soms is inspuiting van contrastvloeistof nodig om bepaalde delen goed zichtbaar te maken. Het onderzoek behoeft in geval van hart en longen geen voorbereiding en duurt 15-20 minuten.

HARTKATHETERISATIE

Via hartkatheterisatie wordt de vorm en de functie van het hart in beeld gebracht en wordt niet alleen de druk gemeten, maar ook onderzocht of de druk daalt na toediening van vaatverwijdende medicijnen (vasoreactiviteitstest). Bij verdenking van PAH gaat het om katheterisatie van de rechterharthelft (dit is de kant die het bloed naar de longen pompt). In het ziekenhuis zult u meer informatie over de hele procedure krijgen. U moet in ieder geval nuchter komen en meestal moet u een paar uur in het ziekenhuis in bed blijven.

INSPANNINGSTEST

De 6 minuten looptest is een inspanningsproef waarbij wordt gekeken hoe ver een patiënt op vlak terrein in eigen tempo kan lopen en wordt gebruikt als graadmeter van de ernst van PAH. Deze test wordt ook gebruikt om te meten of er na enige tijd behandeling verbetering of stabilisering is opgetreden.

 

Contact

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
Beneluxlaan 2B
3446 GR Woerden
The Netherlands
Contact
Tel: +31 348 435 950
Fax: +31 348 420 904
Contact opnemen