Er wordt eerst zogenaamd biochemisch onderzoek gedaan waarbij de aanwezige enzymactiviteit in bepaalde cellen van het bloed (leukocyten) of in bepaalde cellen van de huid (fibroblasten) wordt bepaald. Een bevestiging van deze ziekte kan worden gedaan als de aanwezige enzymactiviteit minder is dan 30% vergeleken met normaal.

Na het vaststellen van de biochemische diagnose wordt aansluitend een DNA onderzoek (genmutatie-analyse) gedaan. Omdat de ziekte van Gaucher een erfelijke aandoening is, wordt er gekeken welke veranderingen er precies in het DNA zitten.

Aanvullend kan ook nog beeldvormend onderzoek worden gedaan, dit wordt meestal gedaan om de ernst van botklachten vast te stellen.