GOED ONDERNEMINGSBESTUUR ESSENTIEEL

"Wij zijn ervan overtuigd dat Actelion succesvol is doordat onze cultuur voldoet aan de hedendaagse normen voor goed ondernemingsbestuur en doordat we een aantal gemeenschappelijke waarden delen. Met deze waarden als uitgangspunt erkennen we dat het belangrijk is om bij alle aspecten van onze bedrijfsvoering ethisch verantwoord en transparant te handelen en alle toepasselijke regels na te leven. Ten behoeve van de door onze aandeelhouders verlangde transparantie en verantwoording worden alle principes, activiteiten en regels op het gebied van corporate governance beoordeeld door de Raad van Commissarissen (Board of Directors).”

Compliance Officer

Actelion onderschrijft het principe van corporate governance volledig en hanteert de normen die bij de desbetreffende eisen horen, waarbij bestaande wettelijke voorschriften, de richtlijnen van de SWX (Zwitserse effectenbeurs) en de Zwitserse ‘Code of Best Practice for Corporate Governance’ worden nageleefd. Onze interne regels, in het bijzonder onze statuten en reglementen, omvatten alle principes waarop het bestuur van en het toezicht op onze onderneming berusten.

Actelion heeft een aantal internationale richtlijnen geïmplementeerd die betrekking hebben op promotiemateriaal, websites en het organiseren van evenementen. Deze regels zijn wereldwijd van toepassing en moeten ervoor zorgen dat reclamemateriaal voldoet aan de geldende wettelijke eisen. Actelion heeft de marketingcode van de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) geïmplementeerd. In de Verenigde Staten houdt Actelion zich strikt aan de principes uit de PhRMA-code (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America).