WERKEN VOLGENS DE STRENGSTE ARBONORMEN EN MET RESPECT VOOR HET MILIEU

Actelion erkent het belang van een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn medewerkers en zet zich in voor milieubehoud en -bescherming. Alles wat met gezondheid, veiligheid en milieu te maken heeft, wordt bij Actelion behandeld met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel als zaken op het gebied van kwaliteit en kosteneffectiviteit. Dit bereiken we door bijvoorbeeld apparatuur doorlopend aan te passen aan de meest recente normen of door nieuwe, innovatieve processen te ontwikkelen. Daarnaast zijn alle medewerkers op hun werkplek persoonlijk verantwoordelijk voor gezondheid, veiligheid en milieu, voor zover dit volgt uit hun taakomschrijving en mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden en ervaring.

Gezondheid en veiligheid

Actelion hecht groot belang aan gezondheid en veiligheid. We doen al het mogelijke om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen en de gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen. Actelion wil medewerkers en bezoekers een veilige werk-, studie- en onderzoeksomgeving bieden. Veiligheid en bescherming van de gezondheid zijn daarom een integraal onderdeel van de functieomschrijving van alle medewerkers. Door de juiste technische ontwerpen, opleidingen, trainingen, het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en naleving van relevante veiligheidsrichtlijnen, -regels en -voorschriften zorgen we voor veiligheid en bescherming van de gezondheid.

Milieu

Voor duurzame ontwikkeling is het belangrijk om bedrijfsmiddelen zorgvuldig te gebruiken en milieu-effecten tot een minimum te beperken. Actelion’s inzet voor duurzaamheid blijkt uit ons voortdurende streven naar vermindering van ons materiaal- en energieverbruik en onze afval- en emissiehoeveelheden, bijvoorbeeld door (waar mogelijk) strikte maatregelen voor afvalscheiding en recycling te hanteren en alle giftige, gevaarlijke en biologische afvalsoorten op correcte wijze af te voeren.