Actelion – Wereldwijd toonaangevend in biofarmaceutica

Actelion 

 

Actelion Ltd 

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Bedrijfsstructuur 

 

Actelion Ltd is een openbare vennootschap en is genoteerd aan de Zwitserse effectenbeurs (SIX) 
Opgericht  17 december 1997 
Oprichters  Jean-Paul Clozel, Walter Fischli, Thomas Widmann, Martine Clozel, André Müller 

Hoofdkantoor 

 

 

 

 

Actelion Ltd & Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16
4123 Allschwil, Zwitserland
phone + 41 61 565 65 65
fax     + 41 61 565 65 00

Mondiale aanwezigheid 

 

Actelion heeft dochterondernemingen in meer dan 25 landen die marketing- en verkoopactiviteiten ontplooien in alle belangrijke farmaceutische afzetgebieden ter wereld.

Producten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsumit® (macitentan) is een duale endotheline receptor antagonist welke als monotherapie of in combinatie, is geïndiceerd voor de langdurige behandeling van volwassen patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) geclassificeerd als WHO functionele klasse (FC) II tot III. Werkzaamheid is aangetoond in een PAH-populatie met idiopathische en erfelijke PAH, PAH gerelateerd aan bindweefselaandoeningen en PAH gerelateerd aan gecorrigeerde eenvoudige congenitale hartziekte. Veletri® (epoprostenol) is kamertemperatuur stabiele epoprostenol en herstelt het tekort aan prostacycline bij pulmonale arteriële hypertensie. Tijdens de behandeling met Veletri® verwijden de pulmonale arteriën en wordt bloedstolling geremd. Veletri® wordt middels een continu infuus intraveneus (in een ader) toegediend.


Uptravi® is geïndiceerd voor de langdurige behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bij volwassen patiënten met WHO-functionele klasse (FC) II-III, hetzij als combinatietherapie bij patiënten die onvoldoende onder controle zijn te brengen met een endothelinereceptorantagonist (ERA) en/of een fosfodiësterase type 5 (PDE-5)-remmer, hetzij als monotherapie bij patiënten die niet voor deze behandelingen in aanmerking komen.

Werkzaamheid is aangetoond in een PAH-populatie, waaronder idiopathische en erfelijke PAH, PAH geassocieerd met bindweefselaandoeningen en PAH geassocieerd met gecorrigeerde ongecompliceerde congenitale hartziekte.

 

Veletri® is geïndiceerd voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) (idiopathische of erfelijke PAH en PAH geassocieerd met bindweefselaandoeningen) bij patiënten met symptomen van WHO functionele klasse (FC) III en IV om de inspanningscapaciteit te verbeteren.


Zavesca®
(miglustat) is een “klein molecuul”-geneesmiddel voor de orale behandeling van milde tot matige vormen van de ziekte van Gaucher type 1. Zavesca® mag alleen worden gebruikt voor de behandeling van patiënten voor wie enzymvervangende therapie niet geschikt is. Zavesca is tevens geïndiceerd voor de behandeling van progressieve neurologische verschijnselen bij volwassenen en kinderen met de ziekte van Niemann-Pick type C.

 

Tracleer® (bosentan) een duale endotheline-receptorantagonist, is momenteel goedgekeurd voor de orale behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH; WHO-klasse I), een chronische, levensbedreigende aandoening die het functioneren van de longen en het hart ernstig in gevaar brengt. In de Verenigde Staten is Tracleer® goedgekeurd voor de behandeling van functionele klasse III en IV om de inspanningscapaciteit te verbeteren en de klinische verslechtering te vertragen. In Europa is Tracleer® goedgekeurd voor de behandeling van functionele klasse III patiënten – om de inspanningscapaciteit te verbeteren en symptomen te bestrijden – en voor functionele klasse II, waarin ook bemoedigende resultaten zijn aangetoond. In de EU is Tracleer® tevens geïndiceerd voor patiënten met systemische sclerose en aanhoudende digitale ulcera om de vorming van nieuwe digitale ulcera te verminderen. Momenteel wordt in diverse landen door regelgevende instanties beoordeeld of functionele klasse II aan de indicatie van Tracleer® kan worden toegevoegd.

 
 

MEDEWERKERS WERELDWIJD

Drug Discovery388
Clinical Development452
Marketing & Sales1,443
Support Functions341
Total2,624
December  2016

GERELATEERDE LINKS