ONZE MEDEWERKERS VERZEKEREN ONS VAN EEN SUCCESVOLLE TOEKOMST

Dat Actelion goede zaken doet, is af te lezen aan het groeiende aantal medewerkers. Ons personeel beschikt over de beste professionele capaciteiten, waardoor bij Actelion biotechnologische innovatie hand in hand gaat met farmaceutische discipline en de hoogste ethische normen.

Onderdeel van onze strategie is dat het aantrekken, ontwikkelen en behouden van toptalenten een hoge prioriteit krijgt. De oprichters van Actelion hebben hun visie kunnen verwezenlijken dankzij medewerkers die onze doelen en waarden delen: mensen met passie en expertise zijn de sleutel tot ons toekomstige succes.

ACTELION – SAMEN INNOVEREN

De vier Strategische Principes van Actelion beschrijven de basisprioriteiten voor het bereiken van onze langetermijndoelstelling, namelijk om een van de voornaamste biofarmaceutische bedrijven ter wereld te worden.

1. Innovatie wijst de weg
Actelion werkt aan innovatie – zowel intern als extern – en probeert daarbij een ideaal evenwicht te bereiken tussen wetenschappelijke waarde, niet-opgeloste medische problemen en commerciële potentie.

2. Behoud van innovatieve waarde
We ontwikkelen projecten intern en overwegen samenwerking met anderen op basis van de eventuele strategische en/of financiële voordelen ervan. Daarbij is een voorwaarde dat de samenwerking op de lange termijn waarde creëert en de infrastructuur en reikwijdte van het bedrijf versterkt.

3. Eersteklas Sales & Marketing
Wanneer we producten ontwikkelen die nieuwe vakgebieden en markten aanboren, zullen we ons zeer ervaren commerciële team met het oog hierop verder uitbreiden.

4. Behoud van kernwaarden, eigen bedrijfscultuur en onafhankelijkheid
We streven voortdurend naar versterking van onze bedrijfscultuur – die zich kenmerkt door innovatie, vertrouwen en samenwerking, en open communicatie – om tot een enthousiaste en stimulerende omgeving te komen die de ontwikkeling van zowel medewerkers als het bedrijf ten goede komt. Tegelijkertijd waken we ervoor om onze resultaatgerichtheid niet uit het oog te verliezen.

De Actelion-strategie bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

1. Onze bestaande activiteiten met betrekking tot PAH (pulmonale arteriële hypertensie) en metabole stoornissen uitbouwen en tevens werken aan de ontwikkeling en toelating van aanvullende synergetische producten.

2. Een op onderzoek en ontwikkeling gerichte groeistrategie volgen door middel van interne projecten, met name projecten die snel waarde creëren. Voor deze producten selectief samenwerkingsverbanden aangaan om risico’s te spreiden en investeringen en rendement te optimaliseren.

3. Werken aan toelatingsovereenkomsten of overnames die een aanvulling vormen op bestaande activiteiten of die voorzien in infrastructuur voor producten die nog in ontwikkeling zijn.

4. Gerichtheid op mensen: om een innovatief medicijn tot stand te brengen, zijn professionals vanuit vele kennisgebieden nodig die lange tijd met elkaar samenwerken. Producten kunnen nu eenmaal niet zichzelf ontdekken en verkopen en daarom blijven we werken aan de uitbreiding van ons innovatieve team van creatieve krachten.